0744.799.083

0724.261.247

office@nuamcontabil.ro

Cum infiintezi un PFA? Iată care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi

Cum infiintezi un PFA? Iată care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi

Un PFA poate fi înființat de orice persoană ce are minim 18 ani și nu a săvârșit fapte ce sunt sancționate de lege. De asemenea, persoana ce deschide PFA-ul trebuie să fie calificată pentru activitatea ce dorește să o desfășoare în cadrul PFA-ului. Această autorizare poate fi dovedită prin certificate, diploma sau adeverința de absolvire sau orice altă dovadă ce atestă pregătirea profesională.  

Care sunt pașii de urmat pentru infiintare PFA?

În primul rând trebuie să pregătești un dosar pentru a putea înregistra PFA-ul. Dosarul trebuie să conțină copie după cartea de identitatea sau pașaport, ce vrei tu să folosești. Aceasta trebuie să fie în două exemplare. Cererea pentru înregistrarea PFA-ului îți este pusă la dispoziție de cei de la Registrul Comerțului pe site-ul oficial. Poți să o descarci, să o completezi și să o atașezi în dosar. Trebuie să ai de asemenea și dovada rezervării denumirii PFA-ului. Pe aceasta o vei obține prin depunerea unei cereri online la Registrul Comerțului de care va aparține PFA-ul tău,în funcție de sediul social. De asemenea și sediul social are nevoie de un contract de comodat cu proprietarul, pentru a fi validat. În dosar trebuie să ai și documentele ce atestă pregătirea ta profesională, dar și specimenul de semnătură. Aceste documente formează dosarul pe care trebuie să-l depui pentru înregistrarea PFA-ului tău. Dosarul trebuie depus la ghișeului Registrului Comerțului din județul de care aparține sediul social.

Alte detalii despre completarea dosarului

Alegerea codului caen este din nou o etapă puțin mai dificilă, tu poți alege cel mult 5 coduri caen pentru PFA. Însă pentru fiecare cod caen trebuie să ai dovada pregătirii profesionale pentru a putea activa în baza acelui cod caen. Trebuie să știi faptul că nu toate activitățile pot fi desfășurate prin intermediul unui PFA, astfel că transportul cu taxiuri, alte activități anexe transporturilor, comerț cu ridicată al produselor chimice, activități de protecție și garda și altele pot fi desfășurate doar prin intermediul unui SRL.

Următorul pas după obținerea documentelor de înregistrare a PFA-ului este obținerea unei ștampile pentru a putea demara activitatea.

În paralel cu înregistrarea PFA-ului, se eliberează și autorizația de funcționare. Dacă vrei să urmărești stadiul exact în care se află dosarul tău, poți să faci asta și făcându-ți un cont pe platforma ONRC. Aici vei putea vedea exact stadiul în care se află dosarul tău.

După toate acestea ai la dispoziție 30 de zile pentru a-ți înregistra PFA-ul la ANAF. Documentele de care ai nevoie pentru înregistrarea PFA-ului la ANAF sunt următoarele: copie după cartea de identitate, copie după dovada că ai sediu social, o copie după contractul de comodat sau orice altă dovadă că sediul social există. În dosar trebuie să mai ai copie după actul legal de funcționare pentru persoana fizică ce își desfășoară activitatea prin intermediul PFA-ului. În urma înregistrării PFA-ului vei primi și un facturiei, un chitantier dar și un registru folosit pentru documentele ce intra sau ies, în sau din cadrul PFA-ului, dar și un registru inventar.

Comparativ cu un SRL, PFA-ul este mult mai ușor de gestionat și nu ai nevoie de un contabil.